Beyond your imagination!!

Internet

1 2 3 15

[webwereld.nl] Europol verkwanselt privacy van Europese burgers

Gepubliceerd: Maandag 7 maart 2011
Auteur: René Schoemaker

De Europese politie laat Amerikanen ongelimiteerd snuffelen door financiële gegevens van Europese burgers. Zij overtreden daarmee allerlei regels op het gebied van privacybescherming.

In het kader van terroristenbestrijding mogen rechercheurs van Europol binnen bepaalde kaders en na duidelijke aanwijzingen financiële data overdragen aan de Verenigde Staten in het kader van onderzoek naar geldstromen van terroristen. Dat is geregeld in het zogeheten Terrorist Finance Tracking Programme, beter bekend als Swift-overeenkomst.

Tegen Swift is jarenlang gestreden door privacybewakers en Europese parlementsleden, vooral vanwege de mogelijkheid dat de gegevens worden uitgewisseld met de Verenigde Staten. Deze zomer is de overeenkomst bekrachtigd door het Europees Parlement, zij het in een afgeslankte versie en met duidelijke en strikte regels op het gebied van privacy. Om dat laatste te borgen is er een toezichtraad gevormd. Dat orgaan heeft nu de overtredingen van Europol geconstateerd.

Vage verzoeken

De toezichtraad constateert dat Europol op basis van vage, mondelinge verzoeken grote bulken aan data transfereert aan Amerikaanse opsporingsdiensten zonder te controleren op welke gronden die verzoeken worden gedaan en wat er verder met die informatie gebeurt. Het rapport van de toezichtraad wordt openbaar op 17 maart, maar de liberale fractie Alde in het Europees Parlement blijkt al over de conclusies te beschikken.

“Europa moet stoppen met het doorgeven van grote aantallen van ongefilterde gegevens aan de Verenigde Staten”, zegt het Duitse parlementslid Alexander Alvaro, dat namens het EP in de toezichtraad zit. “De Europese Commissie moet zo snel mogelijk met voorstellen komen om dergelijke data te filteren voordat het Europa verlaat”, zegt hij verder.

Alarmbellen in Brussel

Europees parlementslid namens D66 Sophie in ’t Veld laat op de website van Alde weten dat in Brussel nu toch echt alle alarmbellen moeten afgaan. Zij wil opheldering over de manier waarop de data wordt verwerkt.

”Onze steun aan deze en andere maatregelen (in terrorismebestrijding, red) is deels gebaseerd op de betrouwbaarheid van onze partners”, zegt In ’t Veld. “Dit rapport doet dat vertrouwen geen goed. We hebben meer garanties nodig dat de bescherming van persoonlijke data van Europeanen serieus wordt genomen.”

Controle een wassen neus

Afgelopen zomer was juist de beperkende voorwaarde dat Europa geen bulk data naar de Verenigde Staten zou sturen, reden voor de meeste parlementsfracties om voor het akkoord te stemmen. Dat de touwtjes op het gebied van databeheer stevig in Europese handen zouden blijven, was een strenge eis van het parlement. Europol zou “elk verzoek” van de Amerikanen gaan beoordelen, maar dat blijkt nu een wassen neus.

De EDPS (European Data Protection Supervisor) en de digitale burgerrechtenbeweging EDRI vonden het akkoord in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM). Daarnaast is Europol helemaal niet bevoegd om te beslissen over wat er gebeurt met de bancaire data van honderden miljoenen Europeanen, zeiden zij.

[tweakers.net] Juristen: opeisen servers door Brein is strafbaar

Door Joost Schellevis, dinsdag 22 februari 2011 13:20

Stichting Brein handelde in strijd met de wet door servers zonder gerechtelijk bevel in beslag te nemen, zeggen juridische experts tegen Tweakers.net. Dat Brein de bestanden op de servers heeft bekeken, is schending van de privacy.

Hamer van rechterDat is het oordeel van hoogleraar executie- en beslagrecht Ton Jongbloed op de beslaglegging door Stichting Brein op servers waarop een topsite zou staan. Eerder op dinsdag bleek al dat daarvoor geen gerechtelijk bevel was gegeven.

Zonder gerechtelijk bevel had Brein de servers niet mogen meenemen, zegt Jongbloed. “Daar moet de rechter toestemming voor geven, bijvoorbeeld in een vonnis”, zegt hij. Inmiddels heeft een deurwaarder van de eigenaar de servers weer in beslag genomen.

Brein had de servers ook mogen opeisen om als bewijs in een rechtszaak te gebruiken, maar dat had eveneens moeten worden goedgekeurd door een rechter. Bij gebrek aan een juridische basis voor het opeisen van de servers had de hostingprovider de servers alleen vrijwillig kunnen meegegeven. Het lijkt erop dat hostingprovider Worldstream, waar de acht servers stonden, dat heeft gedaan. Probleem is echter dat Worldstream niet de eigenaar van de servers is; dat is het Zuid-Amerikaanse Alejandra Transporte S.A, zegt de advocate van dat bedrijf, Milica Antic. Ook Brein lijkt toe te geven dat Worldstream niet de eigenaar van de servers is; directeur Tim Kuik geeft aan dat een man die in Costa Rica zou verblijven de vermoedelijke eigenaar is.

De beslissing van Worldstream om de servers toch mee te geven, is twijfelachtig. Volgens Jongbloed is het meegeven van andermans eigendom zonder toestemming simpelweg een onrechtmatige daad. Ook privaatrechtadvocaat Paul Smits oordeelt ten nadele van Brein: “Als er geen toestemming van de rechter is, had het helemaal niet gemogen.” Volgens Smits kan Worldstream worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Alejandra Transporte. Dat Brein de servers pas zou willen teruggeven als er een ‘regeling’ over schending van auteursrechten wordt getroffen, beschouwen beide juristen als ‘chantage’.

Tim Kuik van Stichting Brein is het ‘niet eens’ met de juristen en zegt dat hij de servers heeft gevorderd op basis van de auteurswet. Waarschijnlijk doelt Kuik op artikel 28 van de auteurswet, dat inderdaad ruimte biedt voor het vorderen van inbreukmakende content. Volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet is ook hierbij echter goedkeuring van een rechter vereist. “Bovendien is het de vraag of je hele servers kunt vorderen; die servers maken zelf geen inbreuk”, aldus Engelfriet.

Volgens advocaat Arnout Gieske van advocatenkantoor Van Diepen kan de actie worden aangemerkt als ‘verduistering’ als de inbeslagname inderdaad zonder tussenkomst van de rechter gebeurde. Gieske zegt daar echter skeptisch over te zijn, omdat Brein er weinig belang bij zou hebben om de wet te overtreden. Volgens de advocaat van Alejandra heeft Brein de inhoud van de servers bekeken; dat is een privacyschending, zegt hoogleraar Jongbloed.

De Tweede Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Ard van der Steur van de VVD hebben Kamervragen gesteld over de kwestie. Ze willen weten of het klopt dat de servers in beslag zijn genomen zonder gerechtelijk bevel en zo ja, welke maatregelen er worden genomen. De Kamerleden vrezen dat Brein zich schuldig maakt aan eigenrichting en de privacy van anderen schendt.

Topsite Swan was de grootste topsite die Brein ooit offline wist te halen, claimt de stichting zelf. Topsites worden gebruikt door releasegroepen om warez te verspreiden en hebben doorgaans een besloten karakter. De gemiddelde eindgebruiker komt nooit in aanraking met een topsite, maar veel bestanden op torrentsites en usenet zijn ervan afkomstig.

[tweakers.net] Europarlement wil opheldering over opvragen Twitter-gegevens

Door Joost Schellevis, woensdag 12 januari 2011 16:24

De liberalen in het Europarlement willen weten of het opvragen van Twitter-gegevens van betrokkenen bij WikiLeaks niet in strijd is met de wet. Ook willen ze weten of de Amerikaanse autoriteiten Europese privacywetten mogen negeren.

De liberale ALDE-fractie in het Europees Parlement, waarvan onder andere de Nederlandse VVD en D66 deel uitmaken, heeft de vragen woensdagmiddag gesteld. De liberalen willen dat de Europese Commissie met spoed aan de Amerikaanse autoriteiten om opheldering vraagt over het vorderen van de accountgegevens bij Twitter. Ook moet de commissie van ALDE aangeven of er Europese privacywetgeving is overtreden bij het opvragen van de gegevens en of de autoriteiten in de Verenigde Staten die regelgeving mogen negeren bij het opvragen van gegevens van EU-burgers.

Zaterdag werd bekend dat de Amerikanen bij Twitter gegevens hebben gevorderd van verschillende personen die bij WikiLeaks betrokken zijn geweest, waaronder de Nederlandse internetactivist Rop Gonggrijp. Volgens ALDE werpt de afwezigheid van strafvervolging tegen de personen een schaduw over het opvragen van de gegevens. Daarnaast had de Amerikaanse regering betere beveiligingsmaatregelen moeten nemen om het uitlekken van documenten naar WikiLeaks te voorkomen, luidt de kritiek.

Eerder op dinsdag noemde de Nederlandse parlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert het opvragen van gegevens al ‘heel vreemd’, omdat er geen juridische procedure tegen de WikiLeaks-betrokkenen loopt. Naast de gegevens van Gonggrijp zijn ook die van Julian Assange, Bradley Manning en een IJslandse parlementariër bij Twitter opgevraagd. De advocaat van Rop Gonggrijp zei maandag in het tv-programma Pauw en Witteman dat er een ‘reële kans op uitlevering’ naar de Verenigde Staten bestaat, al is onbekend op grond waarvan dat zou moeten gebeuren.

1 2 3 15