Beyond your imagination!!

Politiek

1 2 3 37

Politietrainingsmissie logistieke puinhoop

Militairen die deelnemen aan de politietrainingsmissie in Kunduz noemen de operatie een logistieke puinhoop. Dat meldt de NOS zondag op basis van e-mails van militairen.

De militairen die begin juli in Kunduz aankwamen zijn gefrustreerd omdat ze er al zes weken zitten en nog niets kunnen doen. Een groot deel van het materieel zou nog niet zijn aangekomen en er zijn nog maar twee van de twintig tolken aanwezig die nodig zijn voor de opleiding van Afghaanse agenten.

Begin deze week meldde De Telegraaf al een soortgelijk verhaal. Een deel van de 350 Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Kunduz zou zich vervelen omdat nog gewacht wordt op materieel. Militairen zouden hun tijd doden met lezen, studeren en films kijken, zei een officier maandag in de krant.

Zondag maakte het ministerie van Defensie juist bekend dat Nederlandse politietrainers zondag in Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige Afghaanse provincie, voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd. Het ministerie stelde verder dat de Nederlanders zich de afgelopen weken in Kunduz voorbereidden op hun taak, het trainen van Afghaanse agenten.

Zo werd onder meer geoefend met Duitse militairen om er zeker van te zijn dat de Nederlanders in geval van nood op hen kunnen rekenen. Ook werden procedures met de Amerikanen doorgenomen. De leiding van de politietrainingsmissie voerde gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer de Afghaanse autoriteiten over de wijze waarop de missie wordt uitgevoerd.

De politietrainingsmissie duurt tot medio 2014. In totaal nemen 545 Nederlandse militairen en politieagenten deel aan de missie. Het is de bedoeling dat de Nederlanders de Afghaanse politie gaan helpen een rechtsstaat op te bouwen en zelf de openbare orde te handhaven.

Hof verzwakt immuniteit Berlusconi

Het Italiaanse Constitutionele Hof heeft donderdag bepaald dat een wet die voorziet in een automatische en blijvende immuniteit voor rechtsvervolging voor de Italiaanse premier Silvio Berlusconi moet worden afgezwakt. De lang verwachte en politiek zeer beladen uitspraak is een compromis tussen rechters die wilden dat de immuniteit volledig zou worden afgeschaft en rechters die de wet in stand wilden houden.

De immuniteitswet werd vorig jaar door de conservatieve regering van Berlusconi aangenomen. Direct werden er beschuldigingen geuit dat de wet speciaal voor Berlusconi was ontworpen. Tegen Berlusconi lopen twee rechtszaken, een wegens corruptie en een andere wegens belastingfraude. Deze zaken werden, nadat de nieuwe wet was aangenomen, opgeschort.

In de immuniteitswet staat dat rechtszaken automatisch zes tot achttien maanden worden opgeschort, als een verdachte ‘wettelijk verhinderd’ is door zijn of haar werkzaamheden als premier of lid van de regering. Het hof bepaalde dat de mogelijkheid tot uitstel van een proces wordt gehandhaafd, maar verwierp de automatische en blijvende immuniteit. Dit zou volgens het hof ongrondwettelijk zijn. Bovendien geeft het hof rechters nu de mogelijkheid om de ‘wettelijke verhindering’ te controleren en de macht om te beslissen of de premier moet worden vrijgesteld van rechtsvervolging.

Het was donderdag de eerste keer dat een wet die Berlusconi vrijwaart van rechtsvervolging de toets van het Constitutionele Hof deels doorstaat. In 2004 en 2009 werden vergelijkbare wetten in hun geheel afgewezen als ongrondwettelijk.

De afgelopen periode was stormachtig voor Berlusconi en een afwijzing van de wet door het hof zou een zware klap voor de premier zijn geweest. De positie van de 74-jarige Berlusconi is al aangetast door seksschandalen, strijd met een voormalige bondgenoot en een krappe meerderheid in het parlement.

Voordat het hof uitspraak deed, zei Berlusconi dat de stabiliteit van de regering door de uitspraak niet in gevaar zou komen. De premier zei ‘totaal onverschillig’ te staan tegenover het al dan niet doorgaan van de rechtszaken. Hij noemde de rechtszaken ‘belachelijk’.

[webwereld.nl] Pal gaan staan voor Rop Gonggrijp (opinie)

Gepubliceerd: Woensdag 12 januari 2011
Auteur: Peter Olsthoorn

Justitie in Virginia vordert internetberichten van Rop Gonggrijp. Deze actie raakt de vrijheid van meningsuiting en het berichtgeheim van iedere Nederlander. Bovendien is de persvrijheid in het geding

Twitter maakte bekend dat de openbare aanklager in Virginia alle besloten verkeer en adressen vordert van gebruikte computers van vijf personen betrokken bij Wikileaks, onder wie Rop Gonggrijp. Gonggrijp toont al tientallen jaren veel moed in het blootleggen van risicovol en domweg verkeerd ict-gebruik. Dit raakt alle Nederlanders. We kunnen zeker nu niet afzijdig blijven.

Gonggrijp bevestigde eerder tegen The New Yorker dat hij meewerkte aan de productie van Collateral Murder, een video waarin de doelbewuste moordaanslag door Amerikaanse militairen op kinderen en journalisten is te zien. Dat valt in de categorie onthoofdingen van Amerikanen in het Midden-Oosten, maar riep toch niet dezelfde walging op in de VS, integendeel.

Twitterverkeer is openbaar, maar het is ook mogelijk om directe berichten te sturen. Die zijn besloten, net als bij e-mail. Dit besloten berichtenverkeer van Assange, Gonggrijp cs. wil de openbare aanklager in Virginia inzien. Met de aanwijzingen daaruit kan de aanklager via het OM pogen om ook bij Nederlandse providers bewijsmateriaal te verzamelen, zoals e-mail van Rop bij het door hem opgerichte Xs4all.

Dat is nu van KPN, dat voor 90 procent Amerikaans is, net als het grootse deel van het Nederlandse internet (UPC, Ziggo ook).

Lage drempels

Maar een eenvoudiger stap is het opvragen van verkeersgegevens, dat wil zeggen de informatie over de personen met wie Gonggrijp heeft gebeld en gemaild. In 2009 is daar door opsporingsbeambten bijna drie miljoen keer gebruik van gemaakt, veelal op valse gronden. De drempel is laag. Los daarvan hebben geheime diensten zoals de AIVD toegang tot ons online verkeer.

Bovenal, wat we ons nauwelijks beseffen is dat een groot deel van het internetverkeer van Nederlanders, via Google (Gmail ook), Facebook, Twitter, Microsoft (MSN, Hotmail) iPhone/iPad etcetera op Amerikaanse computers te vorderen is door Justitie in de VS.

Daar wordt nauwelijks bij stilgestaan, terwijl zich toch een stille revolutie voltrekt met de versplaatsing van data van pc’s naar computers ver weg (‘the cloud’). Webwereld vormt een uitzondering en legt in dit voortreffelijke verslag over Google’s dataopslag terecht de link met de Gonggrijp-zaak, inclusief de nu al historische ‘niet zeiken’ arrogantie van Google (Het regent urine uit de Google Cloud). In m’n Googleboek staat dat de Nederlandse overheid juist om deze reden geen klant kan worden voor de Google cloud.

Communicatie van Gonggrijp vond plaats met Assange, maar ook met journalisten, zoals ondergetekende. Het geeft geen pas om daar persoonlijk importantie aan te ontlenen, maar het is wel principieel besloten verkeer tussen een journalist en zijn bron. Het gaat verder: in principe is iedereen die met Gonggrijp communiceerde onderwerp van onderzoek. En wie is het volgende doelwit? Het raakt dicht aan de communicatievrijheid van elke Nederlander.

Bovenal heeft Gonggrijp gebruikgemaakt van zijn vrijheid van meningsuiting. Als klokkenluider is hij niet anoniem, net als velen die direct of indirect steun betuigden aan Wikileaks. Krijgen ze tenminste een aantekening in de VS?

Geheugen van De Telegraaf

Gonggrijp werkte samen met Julian Assange, de voorman van Wikileaks, en de IJslandse parlementariër Birgitta Jónsdóttir. Ze formuleerden ook een wetsvoorstel om IJsland een vrijhaven voor klokkenluiders en journalistieke onthullingen te maken. Dit was volgens de betrokkenen nodig omdat in grote delen van de Westerse wereld inmiddels de vrijheid voor de pers en de vrije meningsuiting van hun bronnen niet meer gewaarborgd is.

Ook Nederland schuift met wetgeving van diverse justitiële maatregelen in richting van beknotting van de pers. Ondermeer het Telegraafconcern werd daarmee geconfronteerd, met de gijzeling van Koen Voskuil van Spits en het afluisteren door de AIVD van onderzoeksjournalisten van De Telegraaf.

De Telegraaf kan daarom, op zijn minst, een gebrekkig geheugen worden verweten met de publicaties afgelopen maandag over Gonggrijp. Een aantal onjuiste, dus valse beschuldigingen werd gekoppeld aan hackersacties van Gonggrijp in het verleden die de Nederlandse ict-samenleving in wording belangrijke kennis opleverde over kwetsbaarheden. Dat is de rol van hackers.

De Telegraaf schilderde Gonggrijp, notabene de zoon van een van de ex-redacteuren, af als terrorist. En dat terwijl diezelfde Telegraaf, reeds op de hoogte dat Gonggrijp betrokken was, van deze ‘terroristen’ nog op 30 november 2010 de video op haar site heeft getoond. Hoeveel boter kun je op je hoofd dragen? Gevalletje in de eigen brievenbus z*, dunkt me. Hoort zo’n zaak bij de Raad voor de Journalistiek thuis?

‘Niet z*’

Om even in Google-taal te blijven: je kunt ook zeggen ‘niet zeiken’ (definitie); je wist wat je deed met Wikileaks. Collateral Murder is een gewone journalistieke onthulling waarvoor je nooit veroordeeld kunt worden, kom gewoon voor en sta je mannetje. Kan zijn, en ik denk dat Gonggrijp er wellicht de moed voor zal weten te verzamelen. Maar mag je voor een evident onrechtvaardige vervolging iemands privéleven jarenlang verzieken?

Gonggrijp is een internationaal vermaard computerexpert, bekend van zijn strijd tegen stemcomputers, behalve in Nederland ook in India en Brazilië gevoerd. Dit vormt voor de VS een economische reden om hem onschadelijk te maken. Gonggrijp strijdt tegen de mogelijkheid om verkiezingsuitslagen te manipuleren bij het stemmen met computers. Deze machines zijn veelal van Amerikaanse makelij, en de software is niet openbaar toegankelijk. Dat juist de VS de mogelijkheid tot manipulatie open willen houden, geeft op zich te denken. Gonggrijp kan ook in dit opzicht als hun vijand worden gezien.

Om genoemde redenen van pers- en uitingsvrijheid is de ‘zaak-Gonggrijp’ er een die ons allemaal aangaat. Nederland moet deze man door dik en dun steunen. Politici zouden gesteund door hun kiezers moeten opstaan en zich teweer moeten stellen tegen de willekeur van informatieverzameling over Gonggrijp, vanwege zijn bijdragen aan de Nederlandse ict-samenleving.

Journalisten moeten geen actie voeren, maar dit ‘geval’ raakt wel m’n eigen vak. Bovenal beroert dit een groot deel van de lezers van Webwereld in hun dagelijks ict-werk. Moet er een actie komen? Of is nog te vroeg en is het beter om, mocht het ooit tot een uitlevering dreigen te komen, het militair vliegveld te blokkeren waar Rop op transport wordt gezet? En als dat mislukt dan (olé, olé 😉 af te reizen naar de VS om de rechtszaak bij te wonen?

1 2 3 37