Beyond your imagination!!

webmaster

Boa constrictor wurgt zijn baas

Een 48-jarige Amerikaan is gewurgd door zijn eigen boa constrictor. Een
vriend trof de man aan in de kooi van de vier meter lange slang. Het
dier zat nog om zijn nek. Het incident gebeurde zaterdag in de
Amerikaanse plaats Hamilton County.

De plaatselijke
Dierenbescherming reageerde niet verbaasd op het ongeluk. Woordvoerder
Andy Mahlman zei regelmatig foto’s te zien van reptielenhouders met een
slang om hun nek. “Die mensen snappen niet dat ze slechts luttele seconden van de dood zijn verwijderd.” Hij raadt de slangenbezitters dan ook af het dier om hun nek te houden.

powered by performancing firefox

Negerzoenrel was marketingtruc

Er was maar één reden om de negerzoen voortaan om te dopen tot ‘zoen’:
marketing. Dat heeft fabrikant Buys vandaag toegegeven in dagblad Trouw. Overwegingen dat er in Nederland enkele mensen zijn die de negerzoen als kwetsend ervoeren hebben geen rol gespeeld.

Een aantal maanden geleden is de negerzoen omgedoopt. Destijds werd ervan uitgegaan dat dat was omdat verschillende mensen de naam racistisch
vonden. Dat werd toen door de fabrikant niet tegengesproken. Inmiddels
blijkt dus dat Buys alleen maar tot de naamswijziging besloten heeft om
meer geld te verdienen en hierbij handig gebruik gemaakt heeft van de
rel. De actie had succes: de verkoop piekte in de tijd dat de naam
gewijzigd werd.

Roy Groenberg, de man die eiste dat de naam
geschrapt werd omdat hij racistisch zou zijn, is wel tevreden dat de
naam verdwenen is. Hij heeft nog meer ideeën: het afschaffen van Zwarte
Piet en publiekelijke excuses van de koningin voor Nederlands
slavenverleden. Ook wil hij graag dat Nederland de komende honderd jaar
het basisonderwijs in Suriname gaat bekostigen en dat in die tijd een
paar duizend Surinamers gratis mogen studeren.


Toch niet racistisch volgens Buys.

powered by performancing firefox

Trage websites leiden tot Mouse Rage

Het Social Issues Research Centre (SIRC)
heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s die slechte websites
met zich meebrengen. Daaruit blijkt dat fouten in websites schadelijk
zijn voor de gezondheid. Ze kunnen bij de bezoeker leiden tot stress en
woedeaanvallen, ofwel het Mouse Rage Syndrom (MRS).

De studie is
gebaseerd op 2500 proefpersonen. Tijdens de testen werd internetters
gevraagd om informatie te zoeken op verschillende websites. Daarbij
werden de psychische en fysieke reacties gemeten. Het onderzoek lette
onder andere op hersengolven, hartritmeveranderingen,
spiersamentrekking en huidvochtigheid.

Daaruit is nu gebleken
dat gebrekkige websites leiden tot een versneld hartritme, verhoogde
transpiratie, snel en herhaaldelijk muisklikken, hardhandig omgaan met
de muis en veelvuldig gevloek.

De tekortkomingen die tot deze
symptomen leiden zijn: langzaam ladende pagina’s, chaotische lay-out,
veel pop-ups, irrelevante reclame en het uit de lucht zijn van de site.

De
onderzoekers verklaren de stress en woedeaanvallen als volgt:
internetters verwachten van elke site snelheid, functionaliteit en
nauwkeurigheid. Dat is lang niet altijd het geval, waardoor stress en
woede ontstaat.

powered by performancing firefox